För att få klarhet i en djungel av förkorningar har jag försökt att göra en lista här - Varsådoda!

Bruks  
MH mentalbeskrivning
MT mentaltest - korning
BH behörighetsprov
UHP uthållighetsprov - cyckla 20 km
BHP brukshundprov  klass 1-3
IPO prov enligt internationell prövningsordning klass 1-3
LP lydnadspris 3ggr. första pris inom klassen, klass 1, klass 2, klass 3, elit
cert certifikat för uppnåd prstation inom bruksgren
Camp. Campionat uppnås genom att ha presterad 3 cert en bruksgren
   
Utställning  
HP hederspris (off.utst.)
CK certifikatkvalitet (off. utst.)
Cert. Certifikat - den som placerar sig först (off. utst.)
Camp. Campionat uppnås genom att ha fått tre cert.
G gut - bra  (gäller specialutställningar)
SG sehr gut - mycket bra (specialutställning)
V vorzüglich - utmärkt  (specialutställning)
VA vorzüglich auslese - utmärkt elit (Mästerskap - SM)
   
övrigt  
HD höftledsdysplasie - grad A,B,C,D,E  A+B motsvarar tidigare ua
wiktig tolkning av tyska HD beteckningar A = normal = a1; B= fast normal= a2; C = noch zugelassen= a3,
AD Armbågsdysplasie  ua -utan anmärkning
lbpl lätta benpålagringar
mbpl måttliga benpålagringar
kbpl kraftiga benpålagringar